Anna De Weert

Anna De Weert (geboren Cogen) (Gent, 27 mei 1867 - aldaar, 12 mei 1950) was een Belgische kunstschilderes en essayiste.  De Weert wordt als een belangrijk luministe beschouwd.  De Weert was een dochter van Clara Cogen-Ledeganck en de kleindochter van Karel Lodewijk Ledeganck. Tevens was ze de nicht van kunstschilder Felix Cogen. Ze was getrouwd met de Gentse liberale politicus, Maurice De Weert. De Weert was een leerlinge van Emile Claus en net als bij Claus was de Leie een centraal thema in haar werk. In 1895 verwierf ze een hoeve in Afsnee aan de oever van de Leie waar ze haar atelier inrichtte.